Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за основен ремонт на път RAZ 2126/III-205/ жп прелез Ясеновец – Недоклан“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-08 17:05:24
№ 20150408lhsC653752

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на ремонт на път RAZ 2126/III-205/ жп прелез Ясеновец – Недоклан  от общинската пътна мрежа на Община Разград.

 

            Видове работи, предвидени за изпълнение: изрязване и фрезоване на компрометирани участъци от асфалтовите настилки; възстановяване на основата където е необходимо; доставка полагане и уплътняване  на асфалтови смеси за кърпежи, профилиране и преасфалтиране; оформяне, почистване и запълване на банкети;полагане на хоризонтална пътна маркировка ; почистване на водостоци; възстановяване на канавки; превоз на излишни земни маси и строителни отпадъци.

             Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат  за договорени за изпълнение.


Документи
09232015081704_PAT_OTKRITA.rar

ПубликацияДата
Промяна в обслужващата банка на Община Разград 2015-05-05 16:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2015-06-04 15:30:00
Решение ЗОП-№18 от 15.06.20015 г. за класиране 2015-06-15 15:10:00
Протоколи от работата на комисия назначена със Заповед №666 от 18.05.2015 г. и писмо до възложителя 2015-06-15 15:10:00
Договор №220/02.07.2015 г. с приложения 2015-07-02 16:40:00
Информация за освобождаване на гаранция за участие 2015-07-03 14:40:00
Информация за датата и и основанието за приключване на договор №220/02.07.2015 г. 2015-10-30 15:15:00

<-- Обратно към поръчки