Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Доставка на материали за ремонт на улична мрежа”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-16 15:15:00
№ 20150416uiNv695472

Описание:

Поръчката обхваща доставка на материали – горещи асфалтови смеси, битумна емулсия, трошен камък за пътни основи и пясък, за ремонт на улична мрежа. 


Документи
29012015161704_Dostavka_remot_ulichna_mreja.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3, ИЗР. ПЪРВО ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-05-18 11:30:00
Протокол № 1 от 15.05.2015 г. 2015-05-25 10:00:00
Протокол № 2 от 21.05.2015 г. 2015-05-25 10:00:00
Решение № ЗОП-16 от 25.05.2015 г. 2015-05-25 10:00:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2015-06-16 11:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-02-15 15:00:00
Договор № 182 От дата: 2015-06-10 2015-06-16 11:10:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2015-12-09 12:26:09
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2016-01-06 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-06-10 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки