Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Ремонт на помещения в обекти на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“ (УСХПД) гр. Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-04-24 11:58:23
№ 20150423DGNs721325

Описание:

           Поръчката обхваща изпълнението на строително-монтажни работи, свързани с

 ремонт в помещенията на обектите на ОП „УСХПД“ гр.Разград, подробно описани в настоящия документ. При изпълнение на поръчката задължително следва да се спазват изискванията на нормативната уредба в Република България и всички определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета  на поръчката.


Документи
00352015241204_Dokumentaciq-USHPD.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 от 08.05.2015 2015-06-04 10:30:00
Протокол №2 от 28.05.2015 г. 2015-06-04 10:30:00
Приложение към протокол №2 от 28.05.2015 г. 2015-06-04 10:30:00
Договор № 199 От дата: 2015-06-16 2015-06-18 10:55:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-06-16 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчки