Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Експлоатация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-28 11:38:03
№ 20150527VISs780428

Описание:Документи
40312015281105_Dokumentaciq_regionalno_depo.rar

ПубликацияДата
Съобщение на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти 2015-07-09 16:20:00
Протокол № 1 от 08.07.2015 г. 2015-07-15 09:20:00
Протокол № 2 от 14.07.2015 г. 2015-07-15 09:25:00
Решение за класиране 2015-07-15 09:30:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2015-07-24 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-19 17:10:00
Договор № 238 От дата: 2015-07-20 2015-07-24 15:05:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2015-08-26 10:21:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2015-09-10 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2015-07-20 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки