Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Доставка на стелажи и мебелировка за офиса за потребностите на общинска администрация и второстепенни разпоредители неприлагащи системата на делегираните бюджети“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-06-04 09:52:21
№ 20150603hsvq808092

Описание:

Поръчката обхваща доставка на стелажи и мебелировка за офиса за потребностите на общинска администрация и второстепенни разпоредители неприлагащи системата на делегираните бюджети, подробно описани в настоящия документ. При изпълнение на поръчката задължително следва да се спазват изискванията на нормативната уредба в Република България и всички определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета  на поръчката.

Обектите на територията на община Разград, в които ще се доставя „оборудването“, са както следва:

Община Разград:

Сградата на общинска администрация, с адрес: 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” №37 А;

Отдел „Здравеопазване“  към в Дирекция „Хуманитарни дейности“  с адрес: 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” №37 А (за здравни кабинети находящи се на територията на община  Разград ситуирани в  училища и детски градини)

Отдел „Образование“  към в Дирекция „Хуманитарни дейности“  с адрес: 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” №37 А;

Превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества с адрес: гр.Разград, ул.“Н.Й.Вапцаров” № 10 Средношколско общежитие, стая 114

Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с адрес: гр.Разград, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10 Средношколско общежитие, стая 117

Център за работа с деца – Разград с адрес: гр. Разград, ул. „Марица“ № 7


Документи
14342015041006_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Съобщение на основание чл.9а, ал.6 от ППЗОП във връзка с оттегляне на публичната покана 2015-06-08 14:25:00

<-- Обратно към поръчки