Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв.306 град Разград Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв."Лудогорие" град Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-11 09:55:00
№ 20150610eXEM848972

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на междублокови пространства в гр.Разград, разделени в 2 /две/ обособени позиции в предмета на обществената поръчка, както следва:

Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград;

Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв. Лудогорие гр. Разград, като предвидените за изпълнение видове работи  по всяка от обособените позиции са посочени в Техническа спецификация за всяка от обособените позиции и в документ "Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции" - части от документацията на обществената поръчка.

Квартал 306 се намира в централната градска част на гр.Разград и включва междублоково пространство, оградено от жилищните блокове на ул."Стефан Караджа", "Свети Свети Кирил и Методий", "Иван Вазов" и бул."Бели Лом". Обществената поръчка по посочената обособена позиция предвижда изпълнение на Рехабилитация на вътрешнокварталната улична мрежа и местата за паркиране, Благоустрояване на междублоковото пространство и Алейно осветление, като конкретно предвижданите за изпълнение дейности са подборно разписани в посочените по - горе документи, както и в останалите приложения в документацията на обществената поръчка.

Квартал "Лудогорие" се намира в западната част от територията на гр.Разград. От югозапад граничи с р.Бели Лом, северно е в допир с учебни и жилищни територии, а от юг и североизток - с търговски и пътни артерии. Междублоковото пространство на четирите жилищни блока обект на дейностите по настоящата поръчка е с обща площ 15 дка и е обособен участък от ж.к.Лудогорие. Изпълнението на обществената поръчка по посочената обособена позиция от нейния предмет включва Благоустрояване на междублоковото пространство от блок № 56 до блок № 62 в ж.к.Лудогорие, включващо: Земни работи и озеленяване, Алейна мрежа, Цялостна рехабилитация на вътрешнокварталните улици с местата за паркиране и Площадка за игра на деца; Направа на вътрешна квартална улица от О.Т.2432 до О.Т.2439 /зад ресторант "Интеррум" и фурна "Лазаров"/, както и Алейно осветление. Конкретните за изпълнение видове дейности по - подробно са разписани в Техническата спецификация на всяка обособена позиция и останалите приложения от документацията на обществената поръчка.


Документи
46112015110906_kv.Ludogorie i 306.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 от 24.07.2015г. 2015-08-04 09:39:00
Съобщение на основание чл. 69А, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти 2015-08-17 14:34:00
Протокол №1 от 24.07.2015г. 2015-08-27 13:55:00
Протокол №2 от 13.08.2015г. 2015-08-27 14:00:00
Протокол №3 от 20.08.2015г. 2015-08-27 14:05:00
Решение 2015-08-27 14:10:00
Информация за освобождаване на гаранции за участие 2015-09-24 15:00:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие на участник в процедурата 2015-09-08 16:15:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №337/18.09.2015г. 2015-12-21 09:50:00
Информация за датата и основанието за приключване на договор №338/18.09.2015г. 2016-01-18 16:00:00
Договор № 337 От дата: 2015-09-18 2015-09-24 12:10:00
Плащане по договор №: 337 От дата: 2015-09-18 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 337 От дата: 2015-09-18 2016-01-04 00:00:00
Договор № №338 От дата: 2015-09-18 2015-09-24 12:15:00
Плащане по договор №: №338 От дата: 2015-09-18 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №338 От дата: 2015-09-18 2016-01-18 00:00:00

<-- Обратно към поръчки