Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Доставка на погребални артикули по обособени позиции за потребностите на ОП „Обреден дом“ гр.Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-06-19 09:49:00
№ 20150617KDcW867306

Описание:

Поръчката обхваща доставка на погребални артикули по обособени позиции за потребностите на ОП „Обреден дом“ гр.Разград. При изпълнение на поръчката задължително следва да се спазват изискванията на нормативната уредба в Република България и всички определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета  на поръчката.


Документи
10562015191006_Dokumentazija.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 от 06.07.2015 г. и Протокол №2 от 13.07.2015 г. 2015-07-16 14:50:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №241 от 21.07.2015г. 2016-01-18 13:45:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №240 от 21.07.2015 2016-01-18 13:35:00
Договор № 240 за обособена позиция №2 От дата: 2015-07-21 2015-07-21 09:35:00
Договор № 241 за обособена позиция №1 и № 3 От дата: 2015-07-21 2015-07-21 12:15:00

<-- Обратно към поръчки