Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет: "Изпълнение на СМР за ремонт на тротоари в гр. Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-24 10:19:15
№ 20150624hGjP889438

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на  бетонови тротоари и тротоари от бетонови тротоарни плочи  в гр. Разград:
ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Странджа“ до кръстовището с ул."Княз Борис" /бетонов тротоар с ширина около 1,5 м. по източната страна/;
ул. „Търговищенско шосе“ път от бул."Априлско въстание“ до СЦ „Лудогорец“ /бетонов тротоар с ширина  1,5 м. по източната страна/.
ул. „Дъбрава“ от площада /кръстовището/ с ул. „Плиска“ до „Гатко“ /бетонов тротоар   двустранно/;
ул. „Йордан Чобанов" от ул. „Ив.Вазов“ до бул. „Кн.Борис“ /тротоар с бетонови тротоарни плочи двустранно/;
ул. „Антим“ от ул. „Г.С.Раковски“ до бул. „Кн.Борис“ /тротоар с бетонови тротоарни плочи двустранно/ и други.
На подходящи места ще се оформят рампи за хора с увреждания и детски колички.
По улиците, включени в поръчката, ще се извърши самостоятелен ремонт на тротоари без ремонт на уличната настилка.В хода на изпълнение на поръчката в отделни участъци по преценка на техническите обстоятелства може да се извърши замяна на първоначално предвидения  вид настилка с друг.


Документи
02052015241406_Dokumentaciq-SMR-Trotoari.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 04.08.2015 г. 2015-08-04 16:55:00
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-08-12 13:15:00
Протокол № 1 от 04.08.2015 г. 2015-08-19 14:40:00
Протокол № 2 от 12.08.2015 г. 2015-08-19 14:40:00
Протокол № 3 от 17.08.2015 г. 2015-08-19 14:45:00
Решение № ЗОП-27 от 19.08.2015 г. 2015-08-19 14:45:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-09-25 13:30:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №336 от 18.09.2015г. 2016-02-03 15:35:00
Договор № 336 От дата: 2015-09-18 2015-09-23 13:00:00
Плащане по договор №: 336 От дата: 2015-09-18 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 336 От дата: 2015-09-18 2016-01-18 00:00:00

<-- Обратно към поръчки