Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Доставка на 3 /три/ броя употребявани автомобила с висока проходимост за нуждите на ОП ”Разградлес” гр. Разград”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-06-24 14:27:17
№ 20150624hNbD898349

Описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на 3  /три/ броя  употребявани  автомобила с висока проходимост за нуждите на ОП ”Разградлес” гр. Разград”. Параметрите на необходимото за доставка превозно средство са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящата покана, както и в подготвената документация на обществената поръчка.

Финансирането на изпълнението на обществената поръчка е съобразно предвидените средства в бюджета на възложителя.


Документи
45462015241406_3_visokoprohodimi.rar

ПубликацияДата
Протокол от 06.07.2015 г. 2015-07-07 11:30:00
Информация за датата и основанието за приключване на договор № 228 от 08.07.2015 г. 2015-07-17 13:10:00
Договор № 228 От дата: 2015-07-08 2015-07-10 13:10:00
Плащане по договор №: 228 От дата: 2015-07-08 2015-07-17 13:29:52

<-- Обратно към поръчки