Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет: "Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-01 14:37:55
№ 20150630XYQK922958

Описание:

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция 1:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”, включващо 2 /два/ курса

 Общо 75 км дневно

 Обособена позиция 2:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 грРазград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”, включващо 2 /два/ курса

 Общо 75  км дневно

 Обособена позиция 3:

 Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Ушинци – с.Пороище - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

 Общо 66 км дневно

 Обособена позиция 4:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 72 км дневно

 Обособена позиция 5:

 Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 44 км дневно

  Обособена позиция 6:

 Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград – с.Радинград - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 36 км дневно

  Обособена позиция 7:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

   Общо 74 км дневно

   Обособена позиция 8:

  Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 гр.Разград - гр.Каолиново - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса на седмица

  Общо 370 км

  Обособена позиция 9:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 гр Разград – с.Липник – с.Киченица - гр Разград, включващо 2 /два/ курса

 Общо 60  км дневно

 

Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден, с изключение на обособена позиция 8, по упоменатите по – горе маршрутни разписания и съгласувано часово разписание. 


Документи
58232015011407_prevoz uchenici 2015.zip

ПубликацияДата
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти 2015-08-25 16:55:00
Протокол № 1 от 13.08.2015 г. 2015-08-28 17:30:00
Протокол № 2 от 18.08.2015 г. 2015-08-28 17:35:00
Протокол № 3 от 25.08.2015 г. 2015-08-28 17:40:00
Протокол № 4 от 28.08.2015 г. 2015-08-28 17:45:00
Решение № ЗОП-29 от 28.08.2015 г. 2015-08-28 17:50:00
Частично прекратяване 2015-08-28 17:55:00
Частично прекратяване 2015-09-10 18:10:00
Решение № ЗОП-30А от 10.09.2015 г. 2015-09-10 18:05:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2015-09-15 17:35:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2015-09-16 17:30:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2015-09-17 12:25:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 2015-09-28 17:45:00
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на Договор № 325 от 14.092015 г. 2016-07-06 16:50:00
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на Договор № 324 от 14.09.2015 г. 2016-07-06 16:55:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 324/14.09.2015 г. 2016-07-06 17:05:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 325/14.09.2015 г. 2016-07-06 17:15:00
Договор № Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-09-15 17:05:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-02-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-02-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-02-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-04-18 10:15:59
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 325 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00
Договор № Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-09-15 17:15:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-02-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: Договор № 324 От дата: 2015-09-14 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчки