Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт покрив на Общински културен център гр. Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-03 17:29:37
№ 20150703jIeY964870

Описание:

Покривът с медна ламарина е изпълнен през 1988 година. Върху наклонена бетонова плоча са монтирани дъсчена обшивка и покритие от медна ламарина.Отводняването става в бетоново корито тип френски олук с борд и чрез воронки.

Плоският покрив над ниската част /администрация/ е изпълнен през 1994 година от три пласта воалит  и около 10 см пресята баластра за защита от слънцегреене . Бордове – медна ламарина.

През годините са извършвани частични ремонти в местата, където се е появявал теч. 

Настоящата поръчка обхваща изпълнение на  ремонтни работи  по  горепосочените части на  съществуващия покрив – плосък покрив над административно тяло и покрив обшит с медна ламарина,  до изчерпване на средствата, които Възложителят може да осигури. Ремонтът ще се извърши с  PVC хидроизолационна мембрана, свободно положена и механично закрепена, при спазване на действащите технически нормативи.

Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат  за договорени за изпълнение.Документи
04312015031807_SMR_pokriv_OKC.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 17.07.2015 г. 2015-08-24 11:00:00
Протокол № 2 от 17.08.2015 г. 2015-08-24 11:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №276 от 25.08.2015г. 2015-12-28 14:00:00
Договор № 276 От дата: 2015-08-25 2015-08-25 14:30:00
Плащане по договор №: 276 От дата: 2015-08-25 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 276 От дата: 2015-08-25 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 276 От дата: 2015-08-25 2016-04-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки