Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Изработка и монтаж на PVC дограма в целодневни детски градини по села в община Разград и Център за работа с деца гр.Разград по обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Изработка и монтаж на PVC дограма в целодневни детски градини по села в община Разград“ Обособена позиция №2 „Изработка и монтаж на PVC дограма в Център за работа с деца гр.Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-28 12:16:16
№ 20150723bMEh1035039

Описание:

„Изработка и монтаж на PVC дограма в целодневни детски градини по села в община Разград и Център за работа с деца гр.Разград по обособени позиции“

 

за обособена позиция №1 „Изработка и монтаж на PVC дограма в целодневни детски градини по села в община Разград

 об.поз.№1

Обектът на поръчката е строителство изразяващо се в изработка и монтаж на PVC дограма в ЦДГ в села от община Разград.

      Предметът е изработка и монтаж на PVC дограма в ЦДГ по села с количество и обем подробно посочени в „Техническата спецификация“.

            Обектът включва 9 /девет/ подобекта

за об.поз.№2
        Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща подмяна на метална  с РVC дограма в Център за работа с деца – ул. „Марица” № 7

Документи
01462015301507_Publikuvane-dograma.7z

ПубликацияДата
Протокол №2 от 10.08.2015 г. 2015-08-14 14:50:00
Протокол №1 от 10.08.2015 г. 2015-08-14 14:50:00
Протокол №3 от 14.08.2015 г. 2015-08-14 14:50:00
Договор №268 от 19.08.2015г. 2015-08-21 11:36:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор №268 от 19.08.2015г. 2015-10-20 17:15:00

<-- Обратно към поръчки