Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Доставка на 1 /един/ бр. употребяван автомобил /бус/ за безстопанствени кучета”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-23 15:17:08
№ 20150723xaIG1021405

Описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на 1 /един/ бр. употребяван автомобил /бус/ за безстопанствени кучета”. Параметрите на необходимото за доставка превозно средство са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 2 към настоящата покана. 

Финансирането на изпълнението на обществената поръчка е съобразно предвидените средства в бюджета на възложителя и се осъществява от целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


Документи
58492015231507_Dostavka_bus.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 04.08.2015 г. 2015-08-19 09:30:00
Протокол № 2 от 17.08.2015 г. 2015-08-19 09:35:00

<-- Обратно към поръчки