Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Подмяна на настилка на спортни площадки в жилищни квартала извън центъра на гр.Разград и настилка изкуствена трева на тенис - корт в двора на ОУ "Васил Левски" гр.Разград

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-27 17:45:00
№ 20150727hVRb1040654

Описание:

1.   Съществуващо състояние на обекта

      Обекта обхваща пет спортни площадки разположени на терени общинска собственост в границите на гр.Разград. Спортните площадки за игра на футбол са разположени в кв.”Васил Левски”, кв.”Абритус”, кв.179 и кв.54-157 и едно игрище за игра на тенис на корт намиращо се до кръстовището на ул.”Гаврил Кръстевич” с ул.”Паркова”/в двора на ОУ „Васил Левски“/.

      Настилките на футболните игрища, като съществуваща конструкция включват: дренажна система от 10 см.речен пясък, 20-25 см.несортиран трошен камък  и почвен слой от хумусна пръст 20 см., върху която е изпълнено тревно покритие, което е в много лошо състояние и в по голямата си част липсва и не подлежи на въстановяване.

        Настилката на тенис корта е от изкуствена трева върху бетонова основа, която в резултат от експлоатацията му е  със силно амортизирани участъци.

      Със строителните работи се цели възстановяване настилката на игрищата, така че да могат да се използват и поддържат оптимално.

2.   Основни  дейности в тяхната технологична последователност:

Подготвителни работи:

-демонтаж на част от оградата с цел достъп на едрогабаритна техника до терените;

-осигуряване на автомобилен подход до площадките през прилежащи зелени площи;

-обезопасяване на потенциално застрашена от изпълняваните СМР декоративна растителност;

-при необходимост създаване на временна организация на движението;

Строителни работи на игрища за футбол:

- премахване на тревното покритие и повърхностния почвен слой;

-оформяне и уплътняване на леглото на настилката;

-полагане на  нова трошенокаменна основа и профилиране;

-полагане на изкуствена трева, пълнители и разчертаване.

Строителни работи на игрище за тенис:

- премахване на съществуваща изкуствена трева и пълнител;

-полагане на изкуствена трева, пълнители и разчертаване.

Заключителни работи:

-почистване на прилежащия терен от отпадъци в резултат на СМР;

-възстановяване на ограда и прилежащия терен.  


Документи
38432015271807_nastilka sp.ploshtadki.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-08-10 17:20:00
Протокол № 2 от 23.09.2015 г. 2015-10-13 17:10:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-10-27 17:20:00
Протокол № 1 от 10.09.2015 г. 2015-11-03 15:30:00
Протокол № 2 от 23.09.2015 г. 2015-11-03 15:35:00
Протокол № 3 от 23.10.2015 г. 2015-11-03 15:40:00
Протокол № 4 от 30.10.2015 г. 2015-11-03 15:45:00
Решение № ЗОП-33 от 03.11.2015 г. 2015-11-03 15:50:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2015-12-12 12:15:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2015-12-12 12:15:00
Информация за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранция за участие на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 2016-07-08 17:05:00
Изпълнен договор 2016-12-20 17:30:00
Договор № 170 от 06.07.2016 г. От дата: 2016-07-06 2016-07-06 17:30:00

<-- Обратно към поръчки