Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Публикуване актове на Община Разград, обяви, поздравления, покани, съобщения и други на Община Разград и Общински съвет Разград в един местен вестник и в два национални ежедневника“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-05 15:58:18
№ 20150805CQdt1055701

Описание:

Изпълнението на обществената поръчка обхваща публикуването на  обяви, поздравления, покани, съобщения и други на Община Разград и Общински съвет Разград, което да се осъществява в един местен вестник и два национални ежедневника.

 •             Дейността обхваща предпечатна подготовка и печат на обяви, покани, съобщения и други текстове, заявени от Възложителя в съответствие с посочените по- долу изисквания.

              Изпълнителят трябва да осигури възможност за публикуване и коригиране на вече подадени за публикуване текстове до 13 часа на деня, предхождащ деня на публикуването.

   

  Необходими медийни канали:

              Местна печатна медия

              Национална преса

   

  Публикуването в електронните варианти на посочените медии да бъде безплатно, като това не натоварва единичните цени за публикуване в съответните печатни варианти.


Документи
17552015051608_Dokumentaciq-medii.7z

ПубликацияДата
Протокол №1 от 17.08.2015г. 2015-08-18 14:57:00
Договор № 269 От дата: 2015-08-19 2015-08-20 16:55:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-09-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-09-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-09-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 269 От дата: 2015-08-19 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки