Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт в сградата на Детска ясла „Звездици” гр. Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-06 14:00:55
№ 20150805jKmt1065864

Описание:

Сградата на Детска ясла „Звездици“ се състои от 4 отделни блока с топла връзка. Носещата конструкция на сградата е в добро състояние.

Поръчката обхваща изпълнение на  ремонтни работи:

•В източната част на първия етаж на блок А / помещения за детска група с прилежащи мокри помещения” 

Подовата настилка  в групата и мокрите помещения е пропаднала поради недобре уплътнен обратен насип  и  компрометирана вътрешна канализация. Вследствие на това има и пропуквания и отделени от тавана неносещи преградни зидове. Проблеми с носещата конструкция не съществуват.

Ремонтът предвижда премахване на компрометираните преградни стени, и подова настилка, ревизия и ремонт на водопровод и канализация  , запълване на пропадналия обратен насип, нова армирана бетонова подова настилка върху уплътнена на пластове пясъчна възглавница, щендерни преградни стени , вътрешни  довършителни работи ,  ВиК  и ел. зареждане за възстановяване на групата и мокрите помещения.

Ремонтът ще се извърши въз основа на конструктивно становище от проектант по част конструктивна и План за безопасност и здраве.

•Ремонт покрив над перално помещение- плосък покрив.

•Вътрешен ремонт в перално помещение – довършителни работи.

Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат  за договорени за изпълнение.Документи
11312015061408_SMR_Zvezdici.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 от 18.08.2015г. 2015-09-03 14:40:00
Протокол №2 от 31.08.2015г. 2015-09-03 14:42:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 303 от 03.09.2015г. 2015-12-03 14:15:00
Договор № 303 От дата: 2015-09-03 2015-09-03 16:20:00
Плащане по договор №: 303 От дата: 2015-09-03 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 303 От дата: 2015-09-03 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 303 От дата: 2015-09-03 2015-09-30 00:00:00

<-- Обратно към поръчки