Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квота на Община Разград по 3 /три/ обособени позиции“ Обособена позиция №6 с маршрутни разписания: „РАЗГРАД - ЦАР КАЛОЯН /МР 05101, МР 05102, МР 05201 и МР 05202 и ВАРНА - РАЗГРАД /МР № 17201/“; Обособена позиция №7 за маршрутни разписания: РАЗГРАД – ГЕЦОВО /МР № 13201 и 13202/, РУСЕ – РАЗГРАД /МР №№ 17101; 17102 и 17103/ и ВАРНА - РАЗГРАД /МР №17202/; Обособена позиция №12 за ПЛОВДИВ – РАЗГРАД /МР № 17101/.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-14 15:50:34
№ 20150812jGxm1085390

Описание:

В изпълнение на възложената обществена поръчка, предмет на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да осъществи услуга, необходима за осигуряване и осъществяване транспортни връзки на територията на община Разград, област Разград и други административни центрове на територията на Република България от квотата на Община Разград.


Документи
51482015141508_Dokumentazija.rar

ПубликацияДата
Протокол №2 от 04.09.2015 2015-09-16 16:35:00
Протокол №3 от 12.09.2015 2015-09-16 16:35:00
Протокол №1 от 01.09.2015 г. 2015-09-16 16:35:00
Техническо предложение, приложение към договор №342/01.10.15 г. 2015-10-01 10:00:00
Ценово предложение, приложение към договор №342/01.10.15 г. 2015-10-01 10:00:00
Договор № 342 От дата: 2015-10-01 2015-10-01 10:00:00
Плащане по договор №: 342 От дата: 2015-10-01 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчки