Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Доставка на 1 /един/ брой употребяван Товарен автомобил тип „Самосвал” за нуждите на ОП ”Разградлес” гр. Разград“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-02 14:10:39
№ 20150901rngK1155241

Описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на 1  /един/ брой  употребяван Товарен автомобил тип „Самосвал” за  нуждите на ОП ”Разградлес” гр. Разград“. Параметрите на необходимото за доставка на товарния автомобил са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящата покана, както и в подготвената документация на обществената поръчка.

Финансирането на изпълнението на обществената поръчка е съобразно предвидените средства в бюджета на възложителя.


Документи
13052015021409_Dokumentazija.rar

ПубликацияДата
Протокол от 14.09.2015 г. 2015-09-15 09:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 333 от 17.09.2015 г. 2015-09-18 17:00:00
Договор № 333 От дата: 2015-09-17 2015-09-18 14:15:00

<-- Обратно към поръчки