Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Разград”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-12 15:00:00
№ 20150917vSPJ1181534

Описание:

Рекултивацията на депото, с обща площ 48 308 м2, има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели  намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Рекултивацията включва два етапа с два типа технологии – технически и биологични. Техническата рекултивация представлява изграждане на горния изолиращ екран на депото. Той включва слой хумус, слой почва, дренаж за повърхностни води (от чакъл), геотекстил, геомембрана, минерален запечатващ слой от глина, газов дренаж и изравнителен слой пръст. За отвеждане на стичащите се по рекултивираните откоси атмосферни води по време на дъжд се предвиждат охранителни канавки около рекултивираното депо.
Биологичната рекултивация на депото предвижда неговото озеленяване чрез тревна, растителност и тригодишен отгледен период за поддържане на тревните площи.


ПубликацияДата
Договор № 455 От дата: 2014-09-24 2015-09-17 15:00:13
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2015-09-17 09:00:00
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2015-09-17 10:25:00
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 455 От дата: 2014-09-24 2016-01-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки