Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Договаряне без обявление с предмет "Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 2 /два/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-09-25 15:25:00
№ 20150925rtpl1203095

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 2 /два/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”, включващо 2 /два/ курса

Общо 75 км дневно. Прогнозна стойност на обособената позиция 19656.25 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр Разград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”, включващо 2 /два/ курса 

Общо 75  км дневно. Прогнозна стойност на обособената позиция 19656.25 лв. без ДДС. 

Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден, по упоменатите по – горе маршрутни разписания и съгласувано часово разписание. 

Правното основание на провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка е чл.90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Документи
59492015251509_Reshenie_16.pdf

ПубликацияДата
Протокол от 07.10.2015 г. 2015-10-07 16:00:00
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договор № 354 от 07.10.2015 г. 2016-07-06 17:25:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 354/07.10.2015 г. 2016-07-06 17:30:00
Договор № 354 От дата: 2015-10-07 2015-10-15 11:15:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 354 От дата: 2015-10-07 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки