Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Разград, по обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество”, Обособена позиция № 2 „Охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) и паник-бутони, на обекти общинска собственост на територията на Община Разград” и Обособена позиция № 3 „Охрана на Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, чрез съществуваща система за видеонаблюдение и реакция с патрул при регистриране на сигнал, и охрана на административната сграда, чрез съществуваща сигнално – охранителна техника (СОТ)”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-04 15:18:21
№ 20151123hROn1350917

Описание:

Поръчката обхваща изпълнението на услуги по охрана на общински обекти:
1. чрез въоръжени охранители, извършващи патрулиране (обход) в района на обекта и/или осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане на външни лица с престъпни намерения;
2. чрез сигнално – охранителна техника (СОТ), регистрираща опити за проникване в охранявания обект с цел опазване целостта на обекта;
3. чрез паник-бутон, с цел предотвратяване и/или прекратяване на причинен от граждани конфликт - с персонал от охранявания обект, вандалски прояви, опит за обир и др., до идване на органи на МВР.
4. чрез съществуваща система за видеонаблюдение – през изнесен център за видеонаблюдение на изпълнителя и реакция с патрул при регистриране на сигнал.


Документи
22062015041512_OHRANA.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-12-23 11:00:00
Протокол № 1 от 14.01.2016 г. 2016-02-11 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2016-04-06 14:00:00
Протокол № 1 от 14.01.2016 г. 2016-04-28 17:40:00
Протокол № 2 от 25.02.2016 г. 2016-04-28 17:40:00
Протокол № 3 от 23.03.2016 г. 2016-04-28 17:40:00
Протокол № 4 от 11.04.2016 г. 2016-04-28 17:40:00
Решение № ЗОП-14 от 27.04.2016 г. 2016-04-28 17:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2016-05-27 11:00:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 318/30.11.2016 г. от 13.12.2016 г. 2016-12-14 11:55:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 25.10.2016 г. 2016-10-26 15:55:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 05.10.2016 г. 2016-10-06 16:25:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 25.08.2016 г. 2016-08-30 14:05:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 15.07.2016 г. 2016-07-15 17:00:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 12.07.2016 г. 2016-07-15 16:55:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 20.06.2016 г. 2016-06-20 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-08 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2016-07-01 14:00:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 01.09.2017 г. 2017-09-01 15:25:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 16.10.2017 г. 2017-10-16 13:00:00
Споразумителен протокол към Договор за обществена поръчка № 133/30.05.2016 г. от 08.09.2017 г. 2017-09-08 13:00:00
СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 133/30.05.2016 Г. ОТ 13.03.2018 Г. 2018-03-13 11:00:00
СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 133/30.05.2016 Г. ОТ 11.05.2018г. 2018-05-11 12:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 1 2021-01-26 17:15:00
Обявление за изменение за поправка по ОП № 2 2021-02-04 13:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 2 2021-02-04 13:55:00
Обявление за изменение за поправка по ОП № 3 2021-02-04 13:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 3 2021-02-04 14:00:00
Договор № 133 От дата: 2016-05-30 2016-07-01 17:25:00
Договор № 134 От дата: 2016-05-30 2016-07-01 17:30:00
Договор № 318 От дата: 2016-11-30 2016-12-08 10:10:00

<-- Обратно към поръчки