Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет: "Разпространение на информация и публичност по проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-04 15:19:04
№ 20151204Vape1388769

Описание:ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-02 от 11.11.2013 г. 2015-12-11 11:00:00
Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-02 От дата: 2013-11-11 2014-10-03 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-02 2015-12-04 16:40:00

<-- Обратно към поръчки