Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет: „Покупка на горива – бензин А – 95 Н, дизелово гориво и пропан бутан, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти за потребностите на автомобилния парк на общинската администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-15 17:08:14
№ 20151212uQpJ1413756

Описание:Документи
16162015151412_Dokumentaciq-Goriva.zip

ПубликацияДата
Протокол №1/26.01.2016 г. от заседание на комисия назначена със Заповед №88/26.01.2016 г. 2016-02-03 14:30:00
Протокол №2/27.01.2016 г. от заседание на комисия назначена със Заповед №88/26.01.2016 г. 2016-02-03 14:30:00
ПРОТОКОЛ №3/01.02.2016 Г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №88/26.01.2016 Г. 2016-02-03 14:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2016-02-26 10:00:00
Решение №ЗОП-№3 от 11.03.2016 г. 2016-03-11 17:25:00
Протоколи от работата на комисията:Протокол №1 от 26.01.2016 г., Протокол №2 от 27.01.2016 г., Протокол №3 от 01.02.2016 г., Протокол №4 от 16.02.2016 г., Протокол №5 от 26.02.2016 г. и Протокол №6 от 02.03.2016 г. 2016-03-11 17:25:00
Освобождаване на парична гаранция за участие 2016-03-31 11:10:00
Споразумителен протокол от 28.04.2016 г. към Договор №87/30.03.2016 г. 2016-05-10 11:20:00
Споразумителен протокол от 28.04.2016 г. към Договор №87/30.03.2016 г. 2016-05-10 11:25:00
Споразумителен протокол от 06.07.2016 г. 2016-07-06 11:15:00
Споразумителен протокол 2016-08-10 09:55:00
Споразумителен протокол 2016-09-20 15:30:00
Споразумителен протокол 2016-11-03 09:25:00
Споразумителен протокол от 09.01.2017 г. 2017-01-09 10:20:00
Споразумителен протокол от 23.01.2017г. 2017-01-23 14:25:00
Споразумителен протокол от 15.05.2017г. 2017-05-15 17:20:00
Споразумителен протокол от 06.02.2018г 2018-02-06 15:50:00
Споразумителен протокол от 16.03.2018г 2018-03-16 14:50:00
Споразумителен протокол от 05.10.2018г. 2018-10-05 13:20:00
Споразумителен протокол от 19.06.2018г. 2018-06-19 16:10:00
Споразумителен протокол от 06.12.2018г. 2018-12-06 13:50:00
Споразумителен протокол от 06.12.2018г.. 2018-12-06 14:05:00
Споразумителен протокол от 13.12.2018 2018-12-13 16:45:00
Споразумителен протокол 11.10.2018г. 2018-10-11 17:30:00
Споразумителен протокол от 22.02.2019г. 2019-02-22 17:00:00
Договор № 87 От дата: 2016-03-30 2016-03-30 15:50:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2016-03-30 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки