Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет: "Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-03 16:00:00
№ 20151217BRwc1433490

Описание:ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № BG161PO001/1.4-09/2012/009-S-05 от 12.09.2014 г. 2015-12-17 16:00:00
Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009-S-05 От дата: 2014-09-12 2014-10-03 16:10:00

<-- Обратно към поръчки