Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет „Предоставяне на мобилна телефонна услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие за потребностите на общинска администрация Разград и общински структури”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-22 16:24:18
№ 20160322ivue1462396

Описание:

ОБЩИНА РАЗГРАД, гр. Разград 7200,  бул. „Бели Лом” № 37А, ЕИК 000505910,  в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, с оглед на необходимостта от осигуряване на комуникационна свързаност от съвременен тип, с необходимото за обезпечаване на неговата дейност качество и надеждност, и с оглед на оптимизиране на разходите за предоставяне на мобилна телефона услуга обявява за възлагане чрез публична покана настоящата обществена поръчка с  горепосочения предмет.

 

Поръчката обхваща предоставяне на  електронни съобщителни мобилни услуги  за потребностите на общинска администрация, второстепенни разпоредители неприлагащи системата на делегираните бюджети и третостепенните разпоредители на възложителя. При изпълнение на поръчката задължително следва да се спазват изискванията на нормативната уредба в Република България и всички определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета  на поръчката.

1. Обект на обществената поръчка: Услуга.

2. Място на изпълнение на обществената поръчка: Територията на Република България и чужбина при услугата „роуминг”.

            3. Срок за изпълнение: 24 месеца, считано от датата на подписване на договор.


Документи
40102016221603_Mobilni.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки 2016-03-25 17:30:00
Оттегляне на публична покана 2016-03-30 15:00:00

<-- Обратно към поръчки