Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Извършване на строителен надзор при изпълнение на Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:15:00
№ 20160413oLuU1519407

Описание:

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград


Документи
37042016282104_Nadzor.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-05-03 11:05:00
Образец №18(Ценово предложение) 2016-05-03 11:10:00
Методика за оценка на офертите 2016-05-03 11:10:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.) 2016-06-02 13:30:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.) 2016-06-07 13:00:00
Протокол №1 от 14.06.2016 г. от заседание на комисия 2016-07-14 16:45:00
Протокол №2 от 07.07.2016 г. от заседание на комисия 2016-07-14 16:45:00
Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-09-08 16:20:00
Решение №ЗОП-38 от 16.09.2016 г. 2016-09-16 18:00:00
Протоколи 2016-09-16 17:00:00
Договор №272 от 25.10.2016 г. с приложения към него 2016-11-08 17:30:00
Обявление за приключен договор 2018-10-31 16:40:00

<-- Обратно към поръчки