Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:00:00
№ 20160414MfsX1524027

Описание:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “ по 6 /шест/ обособени позиции:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда блок № 12, находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, сграда с идентификатор – 61710.504.129.1– РЗП –17 280,93 кв. м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Св. Климент” 46, сграда с идентификатор 61710.502.6406.2- РЗП – 4 420,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.15, сграда с идентификатор 61710.502.6414.2; РЗП –5683,56 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.19, сграда с идентификатор 61710.502.6415.1; РЗП - общо: 5451,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели лом” бл.60, сграда с идентификатор 61710.502.6340.9; РЗП –5684,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели лом” бл. 62, сграда с идентификатор 61710.502.6340.13; РЗП –5683,56 кв.м.

Документацията е променена с Решение за промяна № ЗОП-17/28.04.2016 г. на кмета на Община Разград

 


Документи
33252016151804_Enjenering.doc
03432016191604_EE_Abritus_15.rar
03552016191604_EE_Abritus_19.rar
04052016191604_EE_Beli_Lom_60.rar
04142016191604_EE_Beli_Lom_62.rar
04252016191604_EE_Orel_12.rar
04332016191604_EE_Sv_Kliment.rar
21192016200904_TE_Abritus_15.rar
21282016200904_TE_Abritus_19.rar
21332016200904_TE_Beli_Lom_60.rar
21402016200904_TE_Beli_Lom_62.rar
21502016200904_TE_Orel_12.rar
21552016200904_TE_Sv_Kliment.rar
05592016031805_Arhitekt_zasnemania.rar
16442016031805_Zadaniq_za_proekt.rar
08142016041605_Promenena_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 2016-05-25 14:00:00
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 2016-05-26 10:55:00
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 2016-05-31 15:00:00
Протокол № 2 от 31.08.2016 г. 2016-09-27 17:30:00
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) 2016-11-21 17:25:00
Решение № ЗОП-48 от 16.12.2016 г. 2016-12-19 17:30:00
Протокол № 4 от 24.11.2016 г. 2016-12-19 17:25:00
Протокол № 3 от 10.10.2016 г. 2016-12-19 17:20:00
Протокол № 2 от 31.08.2016 г. 2016-12-19 17:15:00
Протокол № 1 от 08.06.2016 г. 2016-12-19 17:10:00
Допълнително споразумение към Договор № 25 от 31.01.2017 г. 2017-02-03 10:30:00
Допълнително споразумение към Договор № 21 от 25.01.2017 г. 2017-02-27 14:20:00
Допълнително споразумение към Договор № 77 от 17.03.2017 г. 2017-03-28 16:45:00
Допълнително споразумение към Договор № 76 от 17.03.2017 г. 2017-10-19 14:55:00
Договор № 21 От дата: 2017-01-25 2017-02-22 10:00:00
Договор № 25 От дата: 2017-01-31 2017-02-22 10:05:00
Договор № 26 От дата: 2017-01-31 2017-02-22 10:10:00
Договор № 76 От дата: 2017-03-17 2017-03-23 16:25:00
Договор № 77 От дата: 2017-03-17 2017-03-23 16:30:00
Договор № 88 От дата: 2017-03-28 2017-03-29 17:25:00

<-- Обратно към поръчки