Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет "Ремонт на изложбена зала на бул."България" гр. Разград"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-14 18:43:14
№ 20160414OueZ1575364

Описание:

Предмета на обществената поръчка е "Ремонт на изложбена зала на бул."България" гр.Разград" с място на изпълнение на поръчката - изложбена зала на бул."България" в гр.Разград.

Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящата покана, както и в подготвената документация на обществената поръчка.

Поръчката обхваща изпълнение на ремонтни работи на покрива и вътрешни ремонтни довършителни работи на двата етажа. Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в Предварителна количествено - стойностна сметка /ПКСС/ - част от документацията на обществената поръчка.

Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат за договорени за изпълнение.Документи
49542016141804_Remont_izlojbena_zala.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 28.04.2016 г. 2016-06-06 17:35:00
Протокол № 2 от 19.05.2016 г. 2016-06-06 17:40:00
Договор № Договор № 143 от 09.06.2016 г. От дата: 2016-06-09 2016-06-09 13:50:00

<-- Обратно към поръчки