Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:40:54
№ 20160414aPVD1540815

Описание:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по : "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград".

В предмета на обществената поръчка са обхванати териториите за обществено ползване в гр.Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец в границите, установени в Общия градоустройствен план на гр.Разград и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни и промишлени територии.

В зависимост от честотата за изпълнение на услугите по предмета на обществената поръчка, териториалния обхват на поръчката се разделя на 5 /пет/ зони, описани подробно в Раздел втори на документацията на обществената поръчка - "Техническа спецификация и описание на предмета на поръчката".


Документи
04332016141804_Smetosabirane 2016.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 08.06.2016 г. 2016-07-08 16:10:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП /отм./ за отваряне на ценови оферти 2016-07-28 09:25:00
Протокол № 1 от 08.06.2016 г. 2016-08-15 17:25:00
Протокол № 2 от 27.07.2016 г. 2016-08-15 17:25:00
Протокол № 3 от 03.08.2016 г. 2016-08-15 17:25:00
Решение № ЗОП-33 от 12.08.2016 г. 2016-08-15 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-13 14:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-25 16:30:00
Договор № № 233 От дата: 2016-09-15 2016-10-13 17:00:00

<-- Обратно към поръчки