Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на материална база за предоставяне на резидентна социална услуга ЦНСТ чрез вътрешно преустройство на два етажа от сграда“ по проект „Красива България“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-05-11 15:57:50
№ 20160511KoDt1599420

Описание:

Осигуряване на материална база за предоставяне на резидентна социална услуга ЦНСТ чрез вътрешно преустройство на два етажа от сграда, находяща се в  гр. Разград, ул.“Хаджи Димитър“ № 30, УПИ  I – 3430,  кв. 42. Предвижда се преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за социални дейности, съществуващите помещения се преустройват в спални помещения, дневна, кухня, офис за социален работник, медицински кабинет, кабинет за ръководния персонал, мокро помещение, санитарни помещения и бани. Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в Количествено - стойностна сметка /КСС/ - част от документацията на обществената поръчка.


Документи
02352016111805_Oferti s obqva Krasiva Bulgariq.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 27.05.2016г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите 2016-06-02 14:50:00
Протокол № 2 от 31.05.2016г. 2016-06-02 16:30:00

<-- Обратно към поръчки