Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонтни работи в помещенията, в които ще се предоставят социални услуги на представителите на целевите групи“ по Проект BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“, реализиран от Община Разград съгласно сключен с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-06-22 15:50:00
№ 20160613YIEp1628392

Описание:Документи
04232016221606_PORACHKA.rar

ПубликацияДата
Протокол от 11.07.2016 г. на комисия назначена със Заповед №840/11.07.2016 г. на кмета на Община Разград 2016-07-20 15:00:00
Договор № BG05M9OP001-2.002-0210-C001-S-2 От дата: 2016-07-25 2016-07-26 15:05:00

<-- Обратно към поръчки