Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Събиране на оферти с обява с предмет „Ремонтни работи в сградата на Младежки дом с. Благоево“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-06-14 17:10:00
№ 20160614DNXZ1634309

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на ремонтни работи за вътрешен ремонт: довършителни ремонтни работи – мазилки, шпакловки, бояджийски работи, подови настилки, фаянсова облицовка. Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в предварителна Количествено - стойностна сметка /КСС/ - част от документацията на обществената поръчка.


Документи
54092016141706_Община Разград оферти с обява_Ml.Blagoevo.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1/01.07.2016г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите 2016-07-15 15:25:00
Протокол № 2/15.07.2016г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите 2016-07-15 15:30:00

<-- Обратно към поръчки