Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр.Разград и населените места на територията на община Разград"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-05 10:25:30
№ 20160704zfpH1664762

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, разположени в гр.Разград и населените места на територията на община Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на възложителя.

Поръчката обхваща изпълнение на следните видове работи: изкопни и насипни работи свързани с предмета на поръчката; демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици; трошенокаменна основа; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки; бетонови работи, свързани с изпълнението на поръчката, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги и отводднителни съоръжения; повдигане/сваляне на РШ и УО; натоварване и извозване на строителните отпадъци; временна организация на движението при изпълнение на строително - монтажни работи и др., възникнали по технологични причини в хода на изпълнение на поръчката.

Улиците и участъците за извършване на строително - монтажни работи, както и начинът за извършване на ремонта, ще се определят от възложителя. Предвижда се да се извърши ремонт на ул."Христо Смирненсски", ул."Витоша" и/или др.улици в гр.Разград, съобразно финансовия ресурс на възложителя, както и ремонтни работи по улици в населените места на територията на община Разград. 


Документи
35332016051007_ремонт улици.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 05.08.2016 г. 2016-08-29 15:25:00
Протокол № 2 от 22.08.2016 г. 2016-08-29 15:30:00
Решение № ЗОП-37 от 26.08.2016 г. на зам.-кмета на Община Разград за определяне на изпълнител 2016-08-29 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-11 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-01-30 13:45:00
Договор № Договор № 232 От дата: 2016-09-15 2016-10-11 17:35:00

<-- Обратно към поръчки