Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински принадлежности за потребностите на община Разград и нейните подразделения, включени в обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-08 12:15:12
№ 20160708elmz1675829

Описание:

 Предметът на поръчката обхваща изпълнение на периодични доставки по предварителни заявки на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и различни домакински принадлежности, включени и описани в 5 /пет/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПРЕПАРАТИ ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНИ ГРИЖИ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „МЕТЛИ И ЧЕТКИ И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ДОМАКИНСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „ПЛИКОВЕ ЗА СМЕТ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И ЧАНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА АМБАЛАЖ“.


Документи
04452016081707_Higienni new 2016.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1/01.08.2016г. 2016-08-12 15:00:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински прин 2016-08-26 15:30:00
Протокол № 1/01.08.2016г. 2016-10-04 16:20:00
Протокол № 2/25.08.2016г. 2016-10-04 16:20:00
Протокол № 3/31.08.2016г. 2016-10-04 16:20:00
Протокол № 4/16.09.2016г. 2016-10-04 16:20:00
Протокол № 5/30.09.2016г. 2016-10-04 16:20:00
Решение № ЗОП-40/04.10.2016г. за определяне на изпълнител 2016-10-04 16:20:00
Протокол №6/11.05.2017г. 2017-05-19 16:35:00
Решение № ЗОП-17/19.05.2017г. 2017-05-19 16:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-15 16:50:00

<-- Обратно към поръчки