Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Процедура на договаряне без предварително обявление с предметОсъществяване на авторски надзор на строеж „Реконструкция на водопроводи в ж.к. Орел гр. Разград“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2016-07-26 11:15:00
№ 20160726vjTL1684095

Описание:

Поръчката включва  упражняване на редовен и постоянен авторски надзор на обекта; проследяване точното и качествено изпълнение на СМР и съответствието на вложените материали с одобрения проект; даване на необходимите консултации, детайли и спецификации, и количествени сметки, допълнително възникнали по време на изпълнението на СМР, необходими за изпълнението на одобрения проект;извършване на изменения в проекта, наложени по обективни причини /наличие на подземни комуникации, нездрава почва, пропуски в проекта и други подобни/; отразяване констатациите и предписанията в заповедната книга на строежа; подписване на всички актове и протоколи, съгласно ЗУТ и наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация; изготвяне при необходимост на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.


ПубликацияДата
Договор 2016-09-09 11:15:00
Решение 2016-07-26 17:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-09 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-31 17:30:00

<-- Обратно към поръчки