Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт на тротоари“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-08-03 14:00:00
№ 20160802PlHr1702584

Описание:

 Поръчката обхваща извършване на ремонтни работи на тротоари в гр.Разград и населени места на община Разград до изчерпване на финансовите средства, които Възложителят може да осигури за 2016 и 2017 г. За гр.Разград изпълнението на поръчката включва изготвяне на проектни документации в посочен в Техническата спецификация обхват и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на тротоари по ул. "Бузлуджа"/ двустранно ляв и десен тротоар, от бул. „България“ до бул.“Априлско въстание“ и от  бул.“Априлско въстание“  до  бул.“Южен булевард“/ ;тротоар пред входовете на бл .“Аврора 2 „ гр.Разград;ул. "Св.Климент"/ двустранно ляв и десен тротоар, от ул.“Паркова“ до ул.“Априлов“ /. За селата на територията на Община Разград поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на тротоари  в  с.Топчии, с.Островче  и др. съобразно финансовите средства на Възложителя. 


Документи
38532016031408_Procedura publi4no sastezanie remont trotoari.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-09-17 13:10:00
Протокол № 2 2016-09-17 13:10:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоари" 2016-09-30 16:40:00
Решение № ЗОП-42/01.11.2016г. за определяне на изпълнител 2016-11-01 15:30:00
Протокол № 1/02.09.2016г. 2016-11-01 15:30:00
Протокол № 2/09.09.2016г. 2016-11-01 15:30:00
Протокол № 3/30.09.2016г. 2016-11-01 15:30:00
Протокол №4/05.10.2016г. 2016-11-01 15:30:00
Протокол №5/26.10.2016г. 2016-11-01 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-16 13:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-29 17:05:00
Договор № 328 От дата: 2016-12-14 2016-12-16 13:15:00

<-- Обратно към поръчки