Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ПО 9 /ДЕВЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-08-02 16:50:00
№ 20160802wEtW1691458

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”, включващо 2 /два/ курса

Общо 75 км дневно 

Обособена позиция 2:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр Разград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”, включващо 2 /два/ курса 

Общо 75  км дневно 

Обособена позиция 3:

Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград - с.Ушинци – с.Пороище - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 66 км дневно

Обособена позиция 4:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 72 км дневно

Обособена позиция 5:

Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 44 км дневно

Обособена позиция 6:

Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград – с.Радинград - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 36 км дневно

Обособена позиция 7:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 74 км дневно

Обособена позиция 8:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр.Разград - гр.Каолиново - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса на седмица

Общо 370 км

Обособена позиция 9:

Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

гр Разград – с.Липник – с.Киченица - гр Разград, включващо 2 /два/ курса

Общо 60  км дневно

  Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден, с изключение на обособена позиция 8, по упоменатите по – горе маршрутни разписания и съгласувано часово разписание. Документи
00232016021708_превоз ученици 2016 г.rar

ПубликацияДата
Протокол от 25.08.2016 г. 2016-08-26 15:00:00
Решение № ЗОП-36 от 26.08.2016 г. 2016-08-26 15:05:00
Прекратяване 2016-09-13 17:35:00
Решение 02.08.2016 2016-08-02 17:20:00
Обявление 02.08.2016 2016-08-02 17:25:00

<-- Обратно към поръчки