Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет "Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на строежи „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ж. к. „Снежанка“, бул. „Априлско въстание“ № 37“ и „Многофамилна жилищна сграда бл. „Кольо Фичето“№ 1, вх. „Б“, находяща се на адрес: гр. Разград, ж. к. „Възраждане“, бул. „Станка Николица“№ 6“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2016-08-25 14:45:57
№ 20160825ktUK1759670

Описание:

Поръчката включва упражняване на редовен и постоянен авторски надзор на обектите. Проследяване точното и качествено изпълнение на СМР и съответствието на вложените материали с одобрените проекти. Даване на необходимите консултации, детайли и спецификации, и количествени сметки, допълнително възникнали по време на изпълнението на СМР, необходими за изпълнението на одобрените проекти. Извършване на изменения в проектите, наложени по обективни причини. Отразяване констатациите и предписанията в заповедната книга на строежа. Подписване на всички актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация. Изготвяне при необходимост на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.


Документи
14312016251708_Reshenie.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2016-09-26 13:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-05-11 11:20:00
Договор № 230 От дата: 2016-09-13 2016-09-20 17:15:00

<-- Обратно към поръчки