Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г.“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-14 16:16:00
№ 20161011MDPI1856078

Описание:

Поръчката има за цел да се осигури нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища през два зимни експлоатационни сезона, както и достъп до населените места от общината, и се изпълнява при спазване на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, действащите технически правила и норми, указанията и инструкциите на НАПИ и приложимата законова уредба.

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.


Документи
19482016141610_Zimno 2016.rar

ПубликацияДата
Протокол от заседание на комисия 2016-11-11 14:00:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-11-11 15:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-02 11:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-05-29 17:30:00
Договор № 311 От дата: 2016-11-28 2016-12-02 14:10:00

<-- Обратно към поръчки