Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-06 13:53:00
№ 20170206EQpG1979301

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 19(деветнадесет) позиции:

№ 1 „Месо и месни продукти”

           № 2 „Птици и птичи продукти”

№ 3 „Яйца”

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти"

№ 5 „Кашкавал и кашкавалени продукти“

№ 6 „Мляко и млечни продукти”

№ 7 „Животински и растителни мазнини”

8 „Хляб и хлебни продукти“

9 „Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”

№ 10 „Тестени изделия“

№ 11 „Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия”

№ 12 „Сладкарски изделия“

№ 13„Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани”

№ 14 „Пресни плодове и зеленчуци”

№ 15 „Хранителни подправки и сосове”

№ 16 „Напитки, плодови сиропи и други”

№ 17 „Хранителни продукти, използвани за закуска, захар и свързаните с нея продукти, захарни и шоколадови изделия, какао, кафе, чай и свързаните с тях продукти”

№ 18 „Сладолед и сладоледени продукти“

№ 19 „Риба преработена и консервирана”

Хранителните продукти са подробно описани в Приложения-„Спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящата документация.


Документи
53292017061303_Reshenie ZOP 4-28-02-17.pdf
53442017061303_Objavlenie Hrani.pdf
44502017061703_hrani.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33 от ЗОП 2017-03-28 17:25:00
Решение ЗОП №9 от 30.03.2017 г. за прекратяване на обособена позиция №6 "Мляко и млечни продукти" 2017-03-30 11:00:00
Обявление за възложена поръчка с информация относно невъзлагане на об.поз.№6 2017-04-18 16:45:00
Протокол № 1 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 2 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 3 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 4 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 5 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 6 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 7 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 8 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 9 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 10 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 11 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 12 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 13 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 14 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 15 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 16 2017-08-10 17:20:00
Протокол № 17 2017-08-10 17:20:00
Доклад за работата на комисията 2017-08-10 17:20:00
Решение № ЗОП-40 от 10.08.2017г. 2017-08-10 17:20:00
Решение № ЗОП-41 от 10.08.2017г. 2017-08-10 17:40:00
Обявление за възложена поръчка по отношение на обособена позиция №16 2017-12-28 14:35:00
Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:35:00
Приложение към Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:35:00
Приложение към Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:35:00
Приложение към Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:35:00
Приложение към Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:40:00
Приложение към Договор №252/20.11.17 2017-12-28 14:45:00
Обявление за възложена поръчка по отношение на позиция №8 2018-03-09 11:50:00
Договор №22/23.02.2018 г.-об.поз.№8 2018-03-09 15:45:00
Приложение към Договор №22/23.02.18 г. 2018-03-09 15:45:00
Приложение към Договор №22/23.02.18 г. 2018-03-09 15:45:00
Приложение към Договор №22/23.02.18 г. 2018-03-09 15:45:00
Приложение към Договор №22/23.02.18 г. 2018-03-09 15:45:00
Приложение към Договор №22/23.02.18 г. 2018-03-09 15:45:00
Договор №АО-01-14-122/12.06.2018 г.-об.поз.№7 2018-06-18 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-06-18 10:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3;4;5;13 И 14 2018-06-26 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018г. 2018-07-12 17:15:00
Прекратяване на Договор №22/23.02.2018 г. 2019-08-15 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-02-21 10:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-11-07 12:00:00

<-- Обратно към поръчки