Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-30 10:45:08
№ 20170327qYaJ2022389

Описание:

В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Разград включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства, изпълнение на функциите на координатор на балансираща група,осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.Документи
36382017301703_Reshenie.pdf
37112017301703_Obiavlenie.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-03-30 10:45:00
Обявление за поръчка 2017-03-30 10:45:00
Документация за обществена поръчка 2017-03-31 11:15:00
Протокол 1 2017-06-22 16:30:00
протокол 3 2017-06-22 16:30:00
Протокол 2 2017-06-22 16:30:00
Протокол 4 2017-06-22 16:30:00
Доклад за работата на комисията 2017-06-22 16:30:00
Решение № ЗОП-25 от 22.06.2017г. 2017-06-22 16:30:00
Решение № ЗОП-31/10.07.2017г. за изменение по чл. 112, ал. 3 от ЗОП 2017-07-11 11:00:00
Прекратяване 2017-07-25 13:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-10 13:00:00

<-- Обратно към поръчки