Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМР ПО ПРОЕКТ „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В КВ. „ОРЕЛ”, ГРАД РАЗГРАД“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-05-12 15:25:00
№ 20170410HmzN2049135

Описание:

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170421SDRZ2117862


Документи
33582017121505_Reshenie.pdf
34092017121505_Obqvlenie.pdf
34252017121505_Documentaciq.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП във връзка с писмо Вх.№АО-05-03-4323/30.05.2017 г. 2017-05-31 11:00:00
Протокол № 1 от 14.06.2017 г. 2017-08-21 14:30:00
Протокол № 2 от 25.07.2017 г. 2017-08-21 14:35:00
Протокол № 3 от 26.07.2017 г. 2017-08-21 14:40:00
Протокол № 4 от 21.08.2017 г. 2017-08-21 15:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ППЗОП) 2017-11-01 16:30:00
Протокол №5 2017-11-20 16:20:00
Протокол №6 2017-11-20 16:20:00
Протокол №7 2017-11-20 16:20:00
Протокол №1 2017-11-20 16:20:00
Протокол №2 2017-11-20 16:20:00
Протокол №3 2017-11-20 16:20:00
Протокол №4 2017-11-20 16:20:00
Решение №ЗОП-67 от 20.11.2017 г. 2017-11-20 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-01-08 17:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0001-C02-U-03 от 05.01.2018 2018-01-08 17:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-19 17:25:00

<-- Обратно към поръчки