Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград“

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2017-04-11 17:10:00
№ 20170410fokO2050768

Описание:

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170421zWEl2094780


Документи
43032017111704_doc02125320170411142959.pdf

ПубликацияДата
Протокол от заседание на комисия, назначена за провеждане на процедура "пряко договаряне" 2017-07-06 15:30:00
Доклад 2017-07-06 15:30:00
Решение за определяне на изпълнител №ЗОП-29/06.07.2017 г. 2017-06-29 15:30:00
Обявление за възложена поръчка по договор за авторски надзор 2017-10-03 16:30:00
Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02-U-01 от 25.09.2017 г. 2017-10-03 16:35:00
Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02-U-01 от 25.09.2017 г. 2017-10-03 16:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-19 17:25:00

<-- Обратно към поръчки