Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград по две обособени позиции: 1. Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 - за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград; 2. Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел", в кв.615

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-05-10 14:25:00
№ 20170410zqQV2037245

Описание:

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170421fsEi2102384

Съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЗОП-18/19.05.2017 г. на кмета на Община Разград, са одобрени нови образци на Количествено - стойностни сметки, по двете обособени позиции, които са достъпни по - долу.


Документи
06502017101405_Reshenie.pdf
07082017101405_Objavlenie.pdf
07302017101405_Documentaciq.rar
06162017221805_KSS Obosobena poziciq 1.xls
06242017221805_KSS-Obosobena poziciq 2.xls

ПубликацияДата
Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП във връзка с факс Вх.№155/16.05.2017 г. 2017-05-19 17:25:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №ЗОП-18/19.05.2017 г. 2017-05-22 09:45:00
Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП 2017-05-22 14:55:00
Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП 2017-05-22 15:00:00
Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП във връзка с писмо Вх.№АО-05-03-4454/02.06.2017 г. 2017-06-02 17:20:00
Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП 2017-06-06 16:40:00
Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП 2017-06-06 16:45:00
Протокол от заседание на комисия 2017-07-19 15:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ППЗОП) 2017-10-05 14:40:00
Протокол №1 2017-11-16 16:20:00
Протокол №2 2017-11-16 16:20:00
Протокол №3 2017-11-17 16:20:00
Протокол №4 2017-11-16 16:20:00
Протокол №5 2017-11-16 16:20:00
Решение №ЗОП-66 от 16.11.2017 г. 2017-11-16 16:20:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП 2017-12-07 14:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-06-05 17:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-19 17:30:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-06 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 С ПРИЛОЖЕНИЯ От дата: 2018-05-25 2018-06-05 17:35:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-07 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 С ПРИЛОЖЕНИЯ От дата: 2018-05-25 2018-06-05 17:35:00

<-- Обратно към поръчки