Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-04-20 10:31:48
№ 20170413FewG2068641

Описание:

 Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителство в нов гробищен парк – Разград. Предметът на поръчката обхваща изграждане на обслужващ път (нова алея, която оформя втори вход за предвиденото разширение) между съществуващия имот с ИД 610710.503.6328 и новия с идентификатор 61710.409.4. и пешеходни алеи в имот с ИД 610710.503.6328, свързващи новата алея с изградената алейна мрежа. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба. 


Документи
01042017081006_Procedura publi4no sastezanie izgrajdane obsl.pat i pe6eh.alei v grob.park.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-04-20 14:50:00
Обявление за поръчка 2017-04-20 14:50:00
Решение № ЗОП-22/07.06.2017г. за определяне на изпълнител 2017-06-08 16:55:00
Протокол № 2/01.06.2017г. 2017-06-08 16:55:00
Протокол № 1/19.05.2017г. 2017-06-08 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2017-07-28 14:40:00
Договор № 180/24.07.2017г. 2017-07-28 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-02 17:00:00

<-- Обратно към поръчки