Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на независим финансов одит на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-05-16 11:49:56
№ 20170515rYHA2172368

Описание:

Предмет на обществената поръчка е: „Извършване на независим финансов одит на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се изпълнява по Административен договор за ПБФП, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 16.01.2017 г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.023-0001-C02.

Одитът се извършва, за да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата по проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства. За всяко искане за плащане по проекта, Изпълнителят следва да провери дали декларираните разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с ДБФП.

 Одитът има за цел, чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. 

линк към АОП  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064341 


Документи
03502017161205_Obqva.pdf
03582017161205_Documentaciq.rar

ПубликацияДата
Разяснения по чл. 189 от ЗОП 2017-05-22 17:00:00
Протоколи от работата на комисия(от №1 до №8) 2018-01-09 17:30:00

<-- Обратно към поръчки