Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на площадка за игра в ПИ № 61710.505.427 гр.Разград и реконструкция на площадка за игра в ПИ № 61710.502.596 гр.Разград”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-06-16 10:20:00
№ 20170615ZwxY2234126

Описание:

           Предметът на поръчката обхваща изграждане на детска площадка в част от поземлен имот № 61710.505.427, представляваща зелена площ зад блок „Родопи” на бул. „Булгария” гр.Разград и реконструкция на съществуваща детска площадка в ПИ 61710.502.596 - северен градски парк в гр. Разград.

           Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
57282017161706_Procedura publi4no sastezanie vazstanovqvane plo6tadki za igra.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-06-16 10:20:00
Обявление за поръчка 2017-06-16 10:20:00
Протокол № 1/14.07.2017г. 2017-08-21 15:55:00
Протокол № 2 /03.08.2017г. 2017-08-21 15:55:00
Протокол № 3/ 15.08.2017г. 2017-08-21 15:55:00
Решение № ЗОП-47/ 21.08.2017 г. за определяне на изпълнител 2017-08-21 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-09 17:30:00
Договор № 206 От дата: 2017-09-27 2017-10-09 17:30:00

<-- Обратно към поръчки