Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт, поддържане, резервни части и аксесоари за автомобили на общинска администрация, общински предприятия и звена по обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-07-03 17:10:00
№ 20170629vEJC2268967

Описание:

   Предметът на поръчката обхваща ремонт, поддържане, резервни части и аксесоари за автомобили на общинска администрация, общински предприятия и звена, включени в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Периодично техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, консумативи и смазочни материали на леки и лекотоварни автомобили на Община Разград, общинските предприятия и звена“ и Обособена позиция № 2 „Периодично техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, консумативи и смазочни материали  на автобуси, товарни и специализирани служебни  автомобили на Община Разград, общинските предприятия и звена.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
01322017041407_Procedura publi4no sastezanie remont poddarjane i rezervni 4asti na avtomobili.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-07-03 17:10:00
Обявление за поръчка 2017-07-03 17:10:00
Протокол №1/24.07.2017г. 2017-08-07 15:10:00
Протокол № 2/04.08.2017г. 2017-08-07 15:10:00
Решение № ЗОП-36/07.08.2017г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1 и за прекратяване на процедурата, в частта по обособена позиция № 2 2017-08-07 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-24 17:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-04 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-11-06 14:10:00
Договор № 198 От дата: 2017-08-29 2017-09-04 17:10:00

<-- Обратно към поръчки