Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет "Изпълнение на СМР за ремонт улици в гр. Разград и населените места на територията на община Разград"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-07-17 14:45:00
№ 20170717mqAK2328061

Описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща строително – монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, разположени на територията на гр. Разград и населените места на територията на община Разград. Предвидените видове работи за изпълнение, са както следва:

·        изкопни и насипни работи;

·        демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици;

·        полагане на трошенокаменна основа;

·        изрязване и фрезоване на асфалтови настилки;

·        полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки;

·        бетонови работи;

·        обработка на пукнатини в асфалтовите настилки;

·        ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги и отводнителни съоръжения;

·        повдигане/сваляне на РШ и УО;

·        натоварване и извозване на строителни отпадъци;

·        временна организация на движението при изпълнение на строително – монтажните работи;

Улиците и участъците за извършване на строително – монтажни работи, както и начина за извършване на ремонтните дейности, ще се определят от възложителя. Предвижда се да се извърши ремонт на ул. „Преслав“ (в участъка от трафопоста до ул. „Сливница“) – 1 017,50 м2, ул.”Хан Крум” и паркинг към общинския пазар – 1 000 м2, ул. „Мелник“ (в участъка от ул. „Дъбрава“ до ул. „Странджа“) – 775 м2, ул. „Силиврия“ (в участъка от ул. „Тервел“ до тупик) – 300 м2, междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов“ и ул. „Любен Каравелов“ – 2 205 м2 и/или други улици в гр. Разград – 2 000 м2, при наличие на останал финансов ресурс, както и ремонтни работи по улици в населените места на територията на община Разград – 3 000 м2.


Документи
02412017171507_Reshenie_ZOP-32.pdf
02462017171507_Obiavlenie.pdf
02582017171507_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1/15.08.2017г. 2017-09-04 14:55:00
Протокол №3/29.08.2017г. 2017-09-04 14:55:00
Решение № ЗОП-51/04.09.2017г. за определяне на изпълнител 2017-09-04 14:55:00
Протокол №2/18.08.2017г. 2017-09-04 14:55:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 17:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-28 16:20:00
Договор № 205 От дата: 2017-09-25 2017-10-02 17:00:00

<-- Обратно към поръчки