Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на междинна оценка на общински план за развитие на община Разград 2014-2020 г.“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-08-14 12:00:00
№ 20170810xFUo2349618

Описание:

В съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) за реализацията на документите за стратегическо планиране по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4 , в т. ч. и за общинските планове за развитие се извършва междинна оценка (МО) към средата на периода на тяхното действие. Съгласно ал. 2 на чл. 33 от ЗРР, МО включва:

1.    оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

2.    оценка на степента на постигане на съответните цели;

3.    оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4.    изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Чрез МО ще бъдат анализирани и оценени резултатите от изпълнението на общинския план за развитие от началото на периода на действието му и ще се оцени напредъка по постигането на целите на развитие, определени в него. Междинната оценка ще даде насоки и препоръки по отношение изпълнението и необходимостта от актуализация на ОПР за периода до 2020 г.


Документи
09272017141208_Reshenie.pdf
09362017141208_Obiavlenie.pdf
25432017171208_dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП 2017-09-01 15:10:00
Протоколи № 1 от 08.09.2017 г.; №2 от 18.09.2017г и №3 от 28.09.2017г. 2017-09-29 13:05:00
Решение № ЗОП-55 от 29.09.2017г. 2017-09-29 13:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-03 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-15 15:15:00
Договор № 238 От дата: 2017-10-30 2017-11-03 14:30:00

<-- Обратно към поръчки